REGULAMIN SKLEPU

Regulamin sklepu internetowego www.ergosun.pl

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy działający pod adresem: www.ergosun.pl prowadzony jest przez:

Ergosun sp. z o.o.

Ekologiczna 7

89-200 Chwaszczyno

NIP: 5892064525

Regon: 388527092

Kontakt e-mail: biuro@ergosun.pl

1.1.  Sklep (Sprzedający) prowadzi sprzedaż wysyłkową detaliczną oraz hurtową towarów (odzieży i akcesoriów) poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej marki Ergosun lub innych marek, do sprzedaży których firmie Ergosun sp. z o.o. przysługuje prawo.

1.2.  Klient (Kupujący) składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu www.ergosun.pl i akceptuje jego postanowienia.

1.3.  Informacje znajdujące się na stronie www.ergosun.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny oraz opisy produktów stanowią jedynie informację handlową. Klient składając zamówienie za pomocą strony internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

1.4.  Zamówienia mogą być składane w języku polskim lub angielskim.

1.5.  Ceny produktów podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w zależności od wartości zamawianego towaru, sposobu doręczenia, oraz miejsca docelowego przesyłki w kraju lub za granicą. 

1.6.  Cena podana przy towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

1.7.  Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich modyfikacji.

1.8.  W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży towarów w ograniczonej liczbie, realizacja zamówień następować będzie według kolejności złożonych i potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania stanów magazynowych zapasów objętych tą formą sprzedaży.

1.9.   Promocje w sklepie www.ergosun.pl nie łączą się ze sobą ani nie sumują. Towary już objęte upustem nie podlegają dodatkowemu rabatowi.

1.10.   Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary widoczne w ofercie sklepu www.ergosun.pl  pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności części lub całości towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Kupującego i w przypadku opłacenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający zwróci mu otrzymaną od niego kwotę pieniężną.

1.11.   Sprzedający dostarczy dowód zakupu (paragon/fakturę VAT), który stanowi potwierdzenie dokonania sprzedaży przez sklep www.ergosun.pl  W celu wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane firmy Kupującego.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

2.1.  W celu dokonania zakupu poprzez złożenie zamówienia w sklepie www.ergosun.pl należy prawidłowo wypełnić formularze zamówienia uzupełniając wszystkie niezbędne pola w celu określenia koloru, rozmiaru, ilości sztuk danego towaru oraz podając dane teleadresowe niezbędne do realizacji zamówienia takich jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, a w przypadku zakupu na firmę podanie numeru NIP.

2.2.  Kupujący zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych, pełnych i prawidłowych danych osobowych.

2.3.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia realizacji (anulowania zamówienia) w przypadku gdy Kupujący nie potwierdził złożenia zamówienia lub wypełnił formularz częściowo lub błędnie oraz w przypadku gdy nie wpłynęła zapłata za zamówienie na konto Sprzedającego w ciąg 7 dni. 

2.4. Klient może wprowadzić modyfikacje lub anulować swoje zamówienie drogą mailową – pisząc na adres:  sklep@ergosun.pl  do momentu wpłaty podanej w zamówieniu kwoty i wysyłki towaru.

 

 1. PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym www.ergosun.pl istnieją następujące metody płatności:

3.1. Przelew bezpośredni na firmowe konto bankowe www.ergosun.pl w walucie PLN

Mbank PL 81 1140 2004 0000 3902 8110 9411

3.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w Sklepie jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

3.3. W przypadku anulowania trzech transakcji z powodu nieotrzymania wpłaty konto Klienta w sklepie www.ergosun.pl  zostaje zablokowane.

3.4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

 1. DOSTAWA

4.1.  Przesyłki wysyłane są maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty. O wysłaniu przesyłki z zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany oddzielnym e-mailem.

4.2 Zamówienia realizowane na zamówienie, w tym spersonalizowana odzież robocza, lub towary trudnodostępne, realizowane są w ciągu 21 dni roboczych o ile nie wystąpią czynniki zewnętrzne, na które sklep www.erogsun.pl nie ma wpływu. Wówczas termin dostawy może ulec wydłużeniu. W przypadku wydłużenia terminu dostawy, sklep zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o tym fakcie. 

4.3.  W wyjątkowych okolicznościach, w przypadku gdy przesyłka nie będzie mogła być dostarczona na czas, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego a ten będzie mógł zrezygnować z zamówienia. Otrzyma on zwrot wcześniej wpłaconej sumy pieniędzy równy kwocie zamówienia oraz ewentualnych wcześniej opłaconych kosztów przesyłki.

4.4.  Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich: DPD, DHL, UPS, InPost lub Poczty Polskiej.

4.5.  Przesyłki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie oraz przesyłkę. Z zapłatę uznaje się zaksięgowane środki na koncie Ergosun.

4.6.  Koszt dostawy przesyłki jest zależny od wielkości, ciężaru i gabarytów a także od aktualnej oferty cenowej operatorów kurierskich.

4.7.  Zamówienia wysyłane są pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia jako ‘adres dostawy’.

4.8.  W celu wysłania przesyłki kurierskiej niezbędne jest przekazanie firmie spedycyjnej nr telefonu Kupującego.

4.9.  Zmiana adresu doręczenia przesyłki po jej nadaniu wiążę się z dodatkową opłatą w wysokości 24 zł.

4.10. Nieodebranie paczki i zwrotu przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążenie Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy (15zł/10 zł) i jeżeli wyrazi zgodę ponownego jej nadania (dodatkowe 15zł/10 zł).

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 5.1.  Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z dn. 30.05.2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 nr 827 z pozn. zm) i bez ponoszenia kosztów. z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

5.2. Kupujący odsyła produkt(-y) na swój koszt.

5.3. Z prawa odstąpienia od umowy nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 

5.4.  Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

5.5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dołączonego wraz z zamówieniem lub wydrukować ten znajdujący się na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5.7.  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zawierających zwracany towar za pobraniem.

 

 1. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty dostarczenia towaru. Jeśli Konsument wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi żadnych dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.

6.2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie

6.3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Ergosun sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 89-200 Chwaszczyno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

6.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

 1. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, personalizowana lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. WYMIANA

8.1.  Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego w sklepie www.ergosun.pl towaru/(-ów) na inny rozmiar w terminie do 14 dni od daty jego (ich) otrzymania wraz z oryginalnymi metkami i opakowaniem.

8.2.  Opis procedury wymiany znajduje się w zakładce ‘Wymiana’.

8.3.  Wymiana możliwa jest w przypadku gdy towar nie był noszony i nie posiada żadnych widocznych śladów użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że towar był noszony lub posiada wady, których nie posiadał przed wysyłką, wymiana towaru nie będzie uwzględniona a towar zostanie odesłany na koszt Kupującego.

8.4.  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zawierających zwracany towar za pobraniem.

8.5.  W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, zastosowanie ma procedura ‘Reklamacji’, nie ‘Wymiany’.

 

 1. REKLMACJE

9.1. Kupujący ma prawo do reklamacji zgodnie z ustawą z d. 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

9.2. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2-u letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny. Sklep www.ergosun.pl odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Kupujący traci prawo do reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od daty stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego.

9.3.  Opis procedury reklamacji znajduje się w zakładce ‘Zwroty i reklamacje’.

9.4.  Zwracany towar powinien być odpowiednio zapakowany wraz z oryginalnymi metkami i opakowaniem.

9.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to niemożliwe (wyczerpanie zapasów towaru), sklep www.ergosun.pl zaproponuje inny towar/(-y) do wyboru odpowiadające właściwościom i cenie reklamowanego towaru lub zwróci wszelkie poniesione przez Kupującego koszty transakcji.

9.6. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w terminie do 30 dni roboczych.

9.7.  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zawierających zwracany towar za pobraniem.

9.8.  Kupujący powinien wysłać towar po uprzedniej konsultacji ze sklepem www.ergosun.pl

9.9.  W przypadku otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem (oraz bez wad), a np. rozmiar okazał się nieodpowiedni, wtedy zastosowanie ma procedura ‘Wymiany’.

9.10. Zaleca się zachować paragon lub Fakturę Vat jako dowód zakupu.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10.2. Administratorem danych osobowych jest Ergosun sp. z o.o., ul. Ekologiczna 7, 89-200 Chwaszczyno.

10.3. Dane osobowe oraz teleadresowe Kupującego wykorzystywane są wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i w przypadku wyrażenia specjalnych zgód Kupującego również w celu świadczenia usług marketingowych (poinformowania go o specjalnych promocjach, konkursach oraz nowych produktach i usługach oferowanych przez sklep www.ergosun.pl).

10.4. Dane osobowe oraz teleadresowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

10.5.  Kupujący ma prawo do wglądu i wprowadzenia poprawek we własnych danych osobowych i teleadresowych jak również do ich usunięcia.

10.6. Powierzone dane osobowe oraz teleadresowe są przechowywane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami określonymi w  obowiązujących przepisach prawa w Rzeczypospolitej Polskiej takich jak:

10.7.   Ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.);

10.8.  Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

10.9.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z d. 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

 

 1. ZASTRZEŻENIA

11.1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

11.2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

11.3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

11.4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

 1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
 2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
 3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

11.5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

11.6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@ergosun.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

11.7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

11.8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11.9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

 1. PLIKI COOKIE (CIASTECZKA)

Sklep www.ergosun.pl wykorzystuje pliki cookie m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące cookie w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli Użytkownik pozostawi te ustawienia bez zmian pliki cookie zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików cookie może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dn. 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest są właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

 1. COPYRIGHT © 2021 www.ergosun.pl

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody autora jest naruszeniem prawa autorskiego skutkuje odpowiedzialnością karną regulowaną przepisami: art. 115-123 ustawy z dn. 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ergosun sp. z o.o.

 1. Ekologiczna 7, 89-200 Chwaszczyno, adres e-mail: biuro@ergosun.pl

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.